Gezins-/relatietherapie

Ouders en gezinnen
Voor ouders en gezinnen bied ik opvoedingsondersteuning. Staat de relatie tussen jou, je partner en je kind(eren) langdurig onder spanning en zie je geen uitweg meer? Heb je af en toe zelfs het gevoel dat je niet meer van je kind houdt? Zoek dan hulp voordat de situatie escaleert. In gesprekken met jou en eventueel ook je partner pakken we de problemen aan.

Ook voor jongeren
Behalve aan volwassenen bied ik hulp aan jongeren. Situaties waarin ik kan helpen zijn bijvoorbeeld het verlies van een van je ouders, echtscheiding, somberheid of problemen op school of thuis. Als dat nodig is, kunnen ook je ouders bij de gesprekken betrokken worden. Dat gebeurt alleen als jij dat wilt.

Wat als er meerdere problemen zijn?
Als je je bij mij meldt met een specifiek probleem, kan het zijn dat er gaandeweg ook andere zaken blijken te spelen. Voor zover dat mogelijk is, nemen we die mee in onze gesprekken. Je hoeft dus niet voor elk afzonderlijk probleem bij een andere hulpverlener aan te kloppen. Als de problemen buiten de deskundigheid van de therapie vallen, bekijken we samen welke andere mogelijkheden er zijn.