Tarief

Het tarief is € 130,00 per gesprek van 50 minuten.

Er wordt geen BTW geheven over bovenstaande gesprekskosten.

Belangrijk: Sinds 1 januari 2020 vergoedt uw verzekeraar de gesprekken niet meer en zult u deze zelf moeten bekostigen.